Főoldal
Adatbázis menedzsment

Fogalmi meghatározás

Adatbázis menedzsment minden olyan tevékenység, ami új adatbázis előállításra és/vagy meglévő fenntartásra szolgál, ez alatt leginkább az adatbázis- építést, vásárlást, bérlést, frissítést, bővítést, fenntartást stb. értve.

Mérési pontok

Majdnem minden DM kampány alapja az adatbázis, ezért egy-egy kampány alkalmával mérhető az adatbázis frissessége, hibaszázaléka, hatékonysága is a visszajelzések alapján. Mérhető a statisztikai adatokhoz viszonyított arány - pl. Magyarországon x db háztartás van ebből, az adatbázis y db-ot tartalmaz – ami az adatbázis teljes körűségét mutatja meg.  Az adatbázisok összehasonlíthatóak hatékonyság szempontjából, ugyanazon akcióban a visszajelzések összehasonlításával.

Feladatai (legfontosabbak)
 • Építés: Új adatbázis előállítása adatgyűjtéssel vagy egyéb módszerrel.
 • Vásárlás, bérlés: Az adtakezelő által biztosított szolgáltatás harmadik fél részére. Meghatározott törvényi keretek között lehetséges. Legfontosabb alapja az adattulajdonos hozzájárulása (személyes,- illetve B2C és B2B adatbázisoknál e-mail- és mobil- adatokra) a felhasználásra.
 • Fenntartás: A meglévő adatbázis naprakészségének biztosítása, frissítésekkel, karbantartással, a történések naplózásával stb.
 • Robinson-lista: Azoknak az adatait tartalmazza, akik szerepelnek az adatbázisban, de az adataik marketing célú felhasználását valamikor megtiltották. Minden adatbázis tulajdonosnak és adatkezelőnek vezetnie kell.
  Szegmentáció: Az adatbázis kisebb csoportokra osztása bizonyos jellemzők alapján. Nagyban függ attól, hogy az adatbázis mennyi információt tartalmaz egy adott tagjáról. Egy adott tag több szegmensnek is tagja lehet függően a szegmensek kialakításának.
 • Duplikáció és szűrése: Az adatbázisok tartalmazhatnak duplikációt, ez vonatkozhat a teljes rekordra vagy csak egy-egy adatra (pl. Valamely okból többször kerültbe ugyan az a személy (nyeremény játékon való részvétel „több pályázat nagyobb esély”) az adatbázisba vagy apa, anya, rokonok esetleg gyerekek is rögzítésre kerültek cím és a telefonszám ugyan az). Ez nem minden esetben hiba lehet az adott adatbázis jellegzetessége is. Konkrét felhasználás esetén célszerű a konkrét adatra vonatkozó szűrés. DM kampányok esetén előfordul több adatbázis vagy szegmens használata, ilyenkor lehetnek duplikátumok, ebben az esetben priorítási sorrend felállításával eldönthető mely adatbázisból, szegmensből használjuk fel a konkrét rekordot.  
 • Célcsoport meghatározás: Azok csoportja, akik egy termék/szolgáltatás iránt fogékonyak vagy fogékonnyá tehetők. A célcsoport pontos meghatározása a direktmarketing kommunikáció alapfeltétele, mert ennek hiányában nő a holtszórás és ez által a költség. Az adatbázis szegmentációja révén lehet a célcsoportot és az adatbázisban szereplőket a lehető legjobban átfedésbe hozni. Azok csoportja, akik számára a termék/szolgáltatás kialakításra került vagy az előzetes kutatások azt mutatták, hogy ők lesznek érdeklődők, használók, vásárlók. Holtszórás: Azon csoportok elérése a kommunikáció során, akik nem tartoznak a célcsoportba.  

Adatbázisok jellemzői:

 • Alapja az adatbázis vagy az adatbázis megvalósítására kitűzött cél (építésnél)
 • Fajtái: B2C (magánszemélyeket tartalmazó), B2B (cégeket, üzleti vállalkozásokat – beleértve Egyéni vállalkozókat is – tartalmazó), B2G (intézményeket tartalmazó), speciális rolex replica adatbázisok
 • Adattartalom: Az alap név, cím adatoktól elkezdve a kapcsolati (telefon, mobil, e-mail, web stb.) adatokig. Magánszemélyeket tartalmazó adatbázisoknál családi állapotra vonatkozó, hobbira vonatkozó, vásárlási szokásokra vonatkozó, korra vonatkozó adatok. Üzleti és intézményi adatoknál tevékenységre (szakágak, TEAOR kód, fő- és mellék tevékenység) gazdálkodásra vonatkozó (azonosító adatok, törzstőke, árbevétel, foglalkoztatottak száma) kapcsolattartók adati (vezetők, vezető beosztású személyek, (pl.: ügyvezető, marketing-vezető, IT vezető stb.) neve, elérhetőségei) stb.
 • Nagysága, szegmentációs lehetőségek: Mennyi önálló rekordot (egy taghoz tartozó adatsort) tartalmaz. Mekkora a szelekciós, szűkítési lehetőségek száma.
 • Frissesség: Milyen rendszerességű és mely adatokra vonatkozik (teljes körű vagy részleges) a frissítés. Mekkora az adatbázis hibaszázaléka.
 • Legalitás: Az adatkezelő, adatbázis tulajdonos milyen jogosultsággal rendelkezik az adattulajdonostól, illetve a vonatkozó törvények mit írnak elő számára az adatok felhasználását, tárolását, kezelését illetően. Milyen feltételeknek kell megfelelni ehhez a tevékenységhez.
 • Hozzáférés: Külső felhasználó számára nyílt (bérelhető, felhasználható az adatbázis tulajdonos engedélyével) vagy zárt (csak az adatbázis orologi replica tulajdonos küld ki megkeresést a megrendelő nevében).   

Adatmenedzsmenthez tartozó fogalmak:

Adattulajdonos, adatkezelő, adatbázis tulajdonos, adatfelhasználó, leharcolás

Szerkesztette: Gráber Miklós (TeleData)


Mi várja a tagokat?

Szakmaiság. Érdekképviselet. Értékközösség. Kapcsolati tőke. Hitelesség. Inspiráció.

Arra törekszünk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a szövetségi core tevékenységek mellett, melyek kimondottan a tagjainkat juttatják különböző előnyökhöz.

Szakmai szótár
acquisition programmes - ügyféltoborzó kampányok

affinity marketing - affinitás marketing

after-sales service - vásárlás utáni szolgáltatás

bound-in inserts - befűzött mellékletek

branding - márkaépítés


Teljes cikkKövessen minket a Facebookon
Kövessen minket a Twitteren