Főoldal    DM jogszabályok
DM jogszabályok
2012-02-29 13:27:11

Általánosan alkalmazandó jogszabályok:

1995. évi CXIX. törvény a www.gamesbag.ru kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Postai DM-re vonatkozó további speciális szabályok:

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról.

2003. évi CI. törvény a postáról;

Telemarketingre vonatkozó további speciális szabályok:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Elektronikus DM-re vonatkozó további speciális szabályok:

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.


Mi várja a tagokat?

Szakmaiság. Érdekképviselet. Értékközösség. Kapcsolati tőke. Hitelesség. Inspiráció.

Arra törekszünk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a szövetségi core tevékenységek mellett, melyek kimondottan a tagjainkat juttatják különböző előnyökhöz.

Szakmai szótár
acquisition programmes - ügyféltoborzó kampányok

affinity marketing - affinitás marketing

after-sales service - vásárlás utáni szolgáltatás

bound-in inserts - befűzött mellékletek

branding - márkaépítés


Teljes cikkKövessen minket a Facebookon
Kövessen minket a Twitteren