Főoldal    Tanácsadás
Tanácsadás
2012-04-28 11:32:16

A direkt marketing hazai szabályozását érintő kérdésekben, konkrét hatósági vagy egyéb eljárások kapcsán forduljon bizalommal a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség által ajánlott jogászokhoz. A DIMSZ tagjai kedvezményesen vehetik igénybe a szakemberek szolgáltatásait.


Knight Bird&Bird Iroda, a DIMSZ jogi partnere
 
A Bird & Bird jelentős tapasztalattal rendelkezik az adatvédelem, az e-kereskedelem és általában az információ-technológia területén. Számos helyi és nemzetközi ügyfélnek dolgozunk adatvédelmi ügyek széles skáláján, kezdve a helyi stratégiai jellegű tanácsadástól egészen a kontinenseken átnyúló projektben való részvételig. Adatvédelmi kérdésekben rendszeresen készítünk hírleveleket a várható jogszabályi változásokról, érdekes fejleményekről, valamint oktatásokat is szervezünk egy-egy aktuális témával kapcsolatban. A twobirdsideas.hu magyar nyelvű blogon rendszeresen írunk adatvédelmi kérdésekről, továbbá a Twitteren magyarul a @TwoBirdsIdeasHU alatt, angolul pedig a @TwobirdsPrivacy osztunk meg adatvédelemmel kapcsolatos információkat. A Bird & Bird különösen aktív az EU Adatvédelmi Rendelet-tervezetével kapcsolatosan. Budapesten a nemzetközi ügyek és ügyfelek mellett számos magyar céget és szervezetet képviselünk adatvédelemmel és e-kereskedelemmel összefüggő helyi ügyekben.
 
Kapcsolattartók:

dr. Halász Bálint: informatikai végzettséggel rendelkező, információtechnológiára és iparjogvédelemre, szerzői jogra szakosodott ügyvéd,
dr. Tarján Zoltán: munkajogi, adatvédelmi jogi, információtechnológiai és hírközlési jogi ügyekkel foglalkozó ügyvéd.


Telefon:
 +36 1 799 2000
Fax: +36 1 799 2088
E-mail: balint.halasz@twobirds.com
Város: Budapest
Irányítószám: 1054
Utca, házszám: Szabadság tér 14.
Honlap: twobirdsideas.huwww.twobirds.com


Dr. Hatházi Vera
A Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje
 
Dr. Hatházi Vera diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerezte 2003-ban. Gyakornoki idejét a Réczicza-White&Case, jelölti idejét az Ecovis-Balogh Péter és Társai ügyvédi irodánál töltötte. Alapító tagként 2007 és 2012 között 5 évig dolgozott a Várnai és Társai Ügyvédi Irodánál a reklám- és médiajogi csoport vezetőjeként, majd 2012 márciusában megalapította saját ügyvédi irodáját, a Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Irodát. Szakterülete a reklám- és médiajog, adatvédelmi jog/DM, a fogyasztóvédelem, az IP és munkajog, valamint a peres képviselet. Az általa vezetett szakértői csapat egyedülálló tapasztalatokkal rendelkezik hazai viszonylatban, számos reklámügynökség tartozik ügyfeleik körébe, a Facebook-hoz kapcsolódó aktivitások jogi kérdéseiben pedig első számú szakértők.

Tagja az Önszabályozó Reklámtestületnek, illetve a Nemzetközi Versenyjogi Ligának (LIDC).

Telefon: +36 1 999 65 63
Fax: 
+36 1 999 65 63
E-mail: 
vera.hathazi@drhathazi.hu
Város: 
Budapest
Irányítószám: 
1012
Utca, házszám: 
Logodi u. 34/b I. em.
Honlap: 
www.drhathazi.hu

                                            
Dr. Freidler Gábor

A Freidler Ügyvédi Iroda vezetője

Az iroda vezetője adatvédelmi szakértő. Az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán jogász végzettséget szerzett. 1998 és 2008 között az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársa, 2003 és 2008 között az Adatvédelmi Főosztály vezetője volt. Jelenleg ügyvédként dolgozik. Angolul felsőfokon kommunikál.

Szakmai tapasztalatából adódóan dr. Freidler Gábor elsődleges szakterülete a személyes adatok védelméhez való jog, azon belül a közvetlen üzletszerzéshez, kutatáshoz, munkaviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések, pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók adatkezelései, illetve a külföldre irányuló adattovábbítások. Szakterületéhez tartozik még: adatbázisok építése, összevonása, átalakítása, adatkezelők és adatfeldolgozók közötti jogviszonyok, személyes adatok felhasználásával járó tevékenységek kiszervezése. Vállalja adatkezelések – igény esetén nemzetközi ajánlások szerinti – auditálását, adatkezelési szabályzatok (privacy policy-k) készítését. Nagy tapasztalata van a határon átnyúló adatkezelési rendszereket, külföldi adatfeldolgozásokat, az Európai Unió gyakorlatát illetően. Az adatvédelem, adatkezelés kérdéskörén túl a titokvédelem (különös tekintettel a gazdasági társaságok üzleti titkainak védelme), a közérdekű adatok nyilvánossága, az elektronikus kereskedelem kérdéseivel foglalkozott mélyrehatóan.

Számos alkalommal tartott előadást különböző – hazai és nemzetközi – konferenciákon, illetve vezetett képzéseket. 2004-től kezdődően rendszeresen oktatott adatvédelmi felelősöket mind az állami, mind az üzleti szektor képviselőinek. Több publikációja jelent meg, ezek közül a legfontosabbak:

  1. A személyes adatok védelme és kezelése a munkaviszonyban, Személyügyi ABC, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., 2008.
  2. Az „Ellenőrzési feladatok az ügyvezetésben” című on-line kiadványban havi rendszerességgel egy-egy cikk az adatvédelem, titokvédelem területéről (www.ellenorzes.hu, kiadó: Verlag Dashofer)
  3. Az adatvédelem alapjai, A személyes adatok védelméhez való jog szabályozása, Az adatkezelés gyakorlati kérdései; In: Az Informatikai jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó Kft., Budapest, 2009.
  4. Adatkezelés a munkaviszonyban; Bankok, hitelintézetek adatkezelései; Biztosítók adatkezelései; Direkt marketing célú adatkezelések; In: Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.

Telefon: 1/784-21-29
Fax: 1/784-21-29
E-mail: 
freidler@t-email.hu
Város: 
Budapest
Irányítószám: 
1011
Utca, házszám: 
Iskola u. 38-42.
Honlap: www.freidler.hu


                                          
Dr. Zárdai Zoltán

Jogi diplomát külföldi tanulmányok (Faculty of Law, University of Gent) után az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán szerzett 1995-ben.

Az adatvédelemmel és direkt marketinggel 1995-től foglalkozik és részt vett a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény megalkotását megelőző lobbi tevékenység háttérmunkáiban. 1995-től biztosítja a jogszerű működési hátteret az áruküldő műfaj piacvezető klasszikusának és számos más áruküldő, telemarketing, illetve reklámcégnek. E körben több alkalommal képviselte sikeresen ügyfeleit adatvédelmi, fogyasztóvédelmi és versenyjogi ügyekben. 1998-től már ügyvédként a korábbi tevékenységek mellett számos olyan munkajogi ügyben nyújtott tanácsot, látott el peres képviseletet, melyekben személyiségi jogi, adatvédelmi kérdések merültek fel.

2001-2004 között dr. Majtényi Lászlóval és dr. Jóri Andrással együtt tagja a Réti Szegheő és Társa Ügyvédi Iroda adatvédelmi csoportjának. A Magyar Munkajogi Társaság tagja 2004-től. 2005-től saját ügyvédi irodában képviseli áruküldő ügyfeleit és több más nemzetközi céget (gépjármű importőr, távközlési, logisztikai szektor), adatvédelmi és munkajogi publikációk szerzője és e körben több előadást tartott önállóan és más neves előadókkal együtt.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényjavaslat közvetlen üzletszerzési tevékenységet teljesen korlátozó szabályainak enyhítését célzó sikeres lobbi tevékenység jogász csapatának vezetője.

Telefon: + 36 1 375 2547, + 36 1 430 1683
Fax: + 36 1 430 1783
E-mail: zoltan.zardai@zardai.hu
Város: Budapest
Irányítószám: 1036
Utca, házszám: Lajos u. 74-76.CMS Kameron McKenna LLP

A CMS Budapest a legnagyobb nemzetközi ügyvédi irodák egyike, amely 1989 óta működik Magyarországon. Közel 60 ügyvéddel irodánk teljes körű jogi és adó szolgáltatást nyújt a társasági jog és M&A, a kereskedelmi jogi, az ingatlan, a banki és pénzügyi ügyletek és az energia és projektek területén, a legbonyolultabb tranzakcióktól a napi ügyekig. 


A CEE Adatvédelmi Csoport keretében az egész közép- és keleteurópai régió szintjén nyújtunk rendszeresen tanácsot különböző adatvédelmi ügyekben. Ilyen például: compliance rendszerek működtetése, adatvédelmi szabályzatok bevezetése, személyes adatok határon átnyúló jogszerű továbbítása, offline és online hirdetések reklámjogi megfelelősége, website használati feltételek készítése, titoktartási szabályok végrehajtása, adatvédelmi audit, hatósági képviselet, call center működtetés, privacy hatásvizsgálat, tanácsadás adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatban. 

Munkánk részét képezi a specifikusabb és innovítív adatvédelmi kérdések megválaszolása is, úgymint Big Data elemzések, illetve profilkészítés, cloud computing szolgáltatások és cookie-k vagy más célzott reklámok elhelyezésének jogi megfelelősége, segítségnyújtás személyes adatok biztonságának megsértése esetén (data security breach) és EU-n kívüli adattovábbítások során (e-discovery, anti-korrupciós eljárások p. FCPA, UK Bribery Act 2010, nemzetközi egyezmények pl. FATCA), e-health és smart metering szolgáltatások bevezetése, valamint whistleblowing típusú etikai bejelentő-rendszerek működtetése. 

Külön figyelmet szentelünk az adatvédelmi megfelelőség biztosításának munkahelyi környezetben, különös tekintettel a következő ügyekre: háttérellenőrzések (background check), belső adatvédelmi eljárások, munkahelyi e-mail/internet és social media használat ellenőrzése, céges autóhasználat nyomon követése, kamerás vagyonvédelem (CCTV rendszerek), alkohol és drog tesztek, munkavállalói személyiségtesztek, munkavállalói részvényprogramok, jogellenes gyakorlatok felderítése és belső vizsgálata, dokumentum-megőrző rendszerek működtetése, Bring Your Own Device szabályzatok kidolgozása.

A gyakorlati ügyek mellett számos iparági- és jogalkotói kezdeményezésben veszünk részt: folyamatosan figyelemmel kísérjük az új EU-s Adatvédelmi Rendelet elfogadását és segítjük ügyfeleink gyakorlati felkészülését, rendszeresen jelenünk meg különböző adatvédelmi fórumokon (pl. Jogi Fórum, The Privacy Advisor, DataGuidance, Napi Gazdaság, Internet Hungary, Infotér) és specifikus, EU-s szintű szakértői tevékenységet is folytatunk (például cloud computing szakértői csoport - „EC Expert Group on Cloud Computing Contracts”, cloud computing SLA tanulmány - „European Study Cloud Computing SLAs”, a DataGuidance regionális - "at-a-glance" - áttekintése a cookie-k szabályozásáról).  

Kapcsolattartók:
Dr. Petrányi Dóra: A CMS Budapest partnere, a Kereskedelmi Jogi csoport társvezetője, valamint a Technológia, Média, és Telekommunikációs (TMT), a Szellemi tulajdonjogi (IP), a Gyógyszeripari és a Versenyjogi csoport vezetője. Regionális szinten irányítja a CMS Adatvédelmi Csoportját.
Dr. Domokos N. Márton: A CMS Budapest Kereskedelmi Jogi csoportjának ügyvédje, a CMS Adatvédelmi Csoportjának tagja.
 
Telefon: +36 1 483 48-00
Fax: +36 1 483 48-00
E-mail: dora.petranyi@cms-cmck.com
Város: Budapest
Irányítószám: 1053
Utca, házszám: Károlyi utca 12.
Honlap: www.cms-cmck.com


Vogel Ügyvédi Iroda

A Vogel Ügyvédi Iroda széleskörű jogi szolgáltatást nyújt, és egyaránt rendelkezésre áll mind magánszemélyek, mind üzleti vállalkozások részére. Irodánk rugalmasan igazodik szolgáltatásaival az ügyfelek egyedi igényeihez, speciális elvárásaihoz. Munkánk során ügyfeleink céljainak elérése érdekében ha szükséges, egyedi megoldásokat dolgozunk ki.
Irodánk a tevékenységét hazai és nemzetközi ügyekben, a polgári és a büntetőjog területén egyaránt folytatja. Praxisunk kiterjed az eseti jogi tanácsadástól az állandó átalánydíjas megbízásokig, valamint a peres képviseletekre is.
Célunk, hogy ügyfeleinkkel kölcsönös bizalmon alapuló, hosszú távú együttműködést tudjunk kialakítani, melynek alapja a magas színvonalú, realitásokhoz igazodó jogi munka a jogszabályok adta kereteken belül.
Szakértőkkel történő együttműködés útján könyvelési, földmérési, építészeti, ingatlan-értékesítési ügyintézésben, szakértésben is ügyfeleink segítségére tudunk lenni.
Jogi tanácsadásra telefonon vagy email-ben történő előzetes időpont-egyeztetést követően, személyes konzultáció keretében van lehetőség.

Telefon: 061 202-1133
Fax: 061 202-1133
E-mail: dr.vogel@thurzo.hu
Város: Budapest
Irányítószám: 1022
Utca, házszám: Csopaki utca 13. I/5.
Honlap: www.ugyved.thurzo.hu


Préda Ügyvédi Iroda

Dr. Préda Katalin 1997-ben cum laude végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam–és Jogtudományi Karán, Pécsen. Ezt követően ügyvédjelölt, 2000-től ügyvéd, 2005-től a Marosi, Préda és Társa Ügyvédi Iroda tagja és irodavezetője. A Préda Ügyvédi Iroda megalapítására 2016-ban 15 év ügyvédi és 10 év irodavezetői menedzsment tapasztalatának ötvözésével került sor. 2000-től intenzíven foglalkozik az internet jogi szabályozásának és az internetes jogügyleteknek illetve jogsértéseknek a problémáival, az elektronikus kereskedelmi ügyletekkel. Széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik az adatvédelmi jog területén, ezen belül is elsősorban az internetes adatvédelem és a munkajogi adatvédelmi kérdések foglalkoztatják .

Az Internet Szolgáltatók Tanácsa mellett szervezett Választottbíróság és a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság aktív bírája. Több nemzetközi jogi szervezet tagja és vezetőségi tagja, kiterjedt európai szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

Telefon: +36 1 411 0275
Fax: +36 1 411 0276
E-mail: office@preda.hu
Város: Budapest
Irányítószám: 1052
Utca, házszám: Váci utca 16/A
Honlap: www.preda.hu

panerai radiomir replica watches


Mi várja a tagokat?

Szakmaiság. Érdekképviselet. Értékközösség. Kapcsolati tőke. Hitelesség. Inspiráció.

Arra törekszünk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a szövetségi core tevékenységek mellett, melyek kimondottan a tagjainkat juttatják különböző előnyökhöz.

Szakmai szótár
acquisition programmes - ügyféltoborzó kampányok

affinity marketing - affinitás marketing

after-sales service - vásárlás utáni szolgáltatás

bound-in inserts - befűzött mellékletek

branding - márkaépítés


Teljes cikkKövessen minket a Facebookon
Kövessen minket a Twitteren