Főoldal
Freidler Ügyvédi Iroda

Tevékenységi kör

  • jogi képviselet

Képviselők: Dr. Freidler Gábor


Telefon: 1/784-21-29
Fax: 1/784-21-29
E-mail: freidler@t-email.hu
Város: Budapest
Irányítószám: 1011
Utca, házszám: Iskola u. 38-42.
Honlap: www.freidler.hu


Bemutatkozás

Az iroda vezetője adatvédelmi szakértő. Az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezői, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán jogász végzettséget szerzett. 1998 és 2008 között az Adatvédelmi Biztos Irodájának munkatársa, 2003 és 2008 között az Adatvédelmi Főosztály vezetője volt. Jelenleg ügyvédként dolgozik. Angolul felsőfokon kommunikál.

Szakmai tapasztalatából adódóan dr. Freidler Gábor elsődleges szakterülete a személyes adatok védelméhez való jog, azon belül a közvetlen üzletszerzéshez, kutatáshoz, munkaviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések, pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók adatkezelései, illetve a külföldre irányuló adattovábbítások. Szakterületéhez tartozik még: adatbázisok építése, összevonása, átalakítása, adatkezelők és adatfeldolgozók közötti jogviszonyok, személyes adatok felhasználásával járó tevékenységek kiszervezése. Vállalja adatkezelések – igény esetén nemzetközi ajánlások szerinti – auditálását, adatkezelési szabályzatok (privacy policy-k) készítését. Nagy tapasztalata van a határon átnyúló adatkezelési rendszereket, külföldi adatfeldolgozásokat, az Európai Unió gyakorlatát illetően. Az adatvédelem, adatkezelés kérdéskörén túl a titokvédelem (különös tekintettel a gazdasági társaságok üzleti titkainak védelme), a közérdekű adatok nyilvánossága, az elektronikus kereskedelem kérdéseivel foglalkozott mélyrehatóan.

Számos alkalommal tartott előadást különböző – hazai és nemzetközi – konferenciákon, illetve vezetett képzéseket. 2004-től kezdődően rendszeresen oktatott adatvédelmi felelősöket mind az állami, mind az üzleti szektor képviselőinek. Több publikációja jelent meg, ezek közül a legfontosabbak:
A személyes adatok védelme és kezelése a munkaviszonyban, Személyügyi ABC, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., 2008.
Az „Ellenőrzési feladatok az ügyvezetésben” című on-line kiadványban havi rendszerességgel egy-egy cikk az adatvédelem, titokvédelem területéről (www.ellenorzes.hu, kiadó: Verlag Dashofer)
Az adatvédelem alapjai, A személyes adatok védelméhez való jog szabályozása, Az adatkezelés gyakorlati kérdései; In: Az Informatikai jog nagy kézikönyve, Complex Kiadó Kft., Budapest, 2009.
Adatkezelés a munkaviszonyban; Bankok, hitelintézetek adatkezelései; Biztosítók adatkezelései; Direkt marketing célú adatkezelések; In: Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2012.

Vissza a tagokhoz >>
Mi várja a tagokat?

Szakmaiság. Érdekképviselet. Értékközösség. Kapcsolati tőke. Hitelesség. Inspiráció.

Arra törekszünk, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsunk a szövetségi core tevékenységek mellett, melyek kimondottan a tagjainkat juttatják különböző előnyökhöz.

Szakmai szótár
acquisition programmes - ügyféltoborzó kampányok

affinity marketing - affinitás marketing

after-sales service - vásárlás utáni szolgáltatás

bound-in inserts - befűzött mellékletek

branding - márkaépítés


Teljes cikk



Kövessen minket a Facebookon
Kövessen minket a Twitteren